nogle telegrammer er gøremål
og disse følger i tid
bordet er lidt dette
kys er nødvendigt fordi det bare
holdes tilbage til døre
og mishandlinger det bøjningssystem som
har flammede emballlagen og her er
forgrenet er således også helt
kun livløst ilden er fælles
en ting er et livløst barn
som driver en sort gård
idet det kommunikerer sig af en
bitter højlys vinter tabt
til en fisk ting er verber