han genser sig selv og
finder en indadvendt værende forstillelse
tiden er fugtig