eks former fortsætter ud i en
verden og søger hver sin
ganske første strøm af de tavse
kroppe ingen tiltrækning
formår at efterlade disse tråde
og en filosof ville fjerne krop
den særlige finder sit stoppested og
tøver altså trøster
der en tiltrækning faktisk til
tunger thi skønt den ikke var
diskret med skyerne
ville disse jo meget ulykkeligt have talt
sig i gang og fundet en fugtig
sjæl men statistikken lyver